Valikko Sulje
 

KINESIOLOGIA

 

Kinesiologiassa kehoa tutkitaan lihastestauksen avulla. Kinesiologian kehittäjät huomasivat, että tietyt lihakset ovat yhteydessä tiettyihin meridiaaneihin. Lihasta testaamalla voidaan saada selville onko lihaksen energiansaannissa häiriötä vai virtaako energia vapaasti. Kun lihaksen energian saanti on hyvä se toimii napakasti ja testattaessa ”lukkiutuu”. Jos energian saannissa on häiriöitä, lihas voi niin sanotusti ”sammua”, jolloin se tuntuu heikolta testattaessa. Tällainen epätasapaino on mahdollista tasapainottaa.

Energiavajauksessa oleva lihas tai lihakset voivat aiheuttaa mm.
* kipua
* lihaskeikkoutta
* liikerajoituksia
* ryhdin epätasapainoa

Koska ihminen on kokonaisuus, voivat lihaksistoon heijastuvat häiröt olla lähtöisin useammalta taholta.
Epätasapainon syy voi olla fyysinen (esim. rasitus tai vamma), psyykkinen (esim. stressi tai negatiiviset tunteet). Syy voi  olla myös kemiallinen kuten mahdolliset vitamiini- ja mineraalivajaukset tai väärät ravintotottumukset.
Lihastestauksen yhteydessä, samalla kun tarkistetaan lihaksen toiminta, etsitään myös tarvittava tasapainotusmenetelmä, joka voi olla esim. länsimaiset hieronta- ja kosketuspisteet, kiinalaiseen lääketieteeseen pohjautuvat viiden elementin energiamallit, akupunktiopisteet, tunne- tai väritasapainotukset tai ravintotottumuksiin liittyvät korjaukset tai täydennykset.